SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

18.07.2019 Debata oksfordzka pt.: „Studia w Polsce stanowią wartościową alternatywę dla młodzieży polonijnej” RODM Olsztyn

W dniu 18 lipca br. w Domu Polonii w Ostródzie odbyła się debatę z udziałem młodzieży polonijnej z Łucka na Ukrainie. Tematem przewodnim spotkania była kwestia studiowania w Polsce z perspektywy przedstawicieli Polonii.

Na wstępie moderator debaty, Przez Fundacji Nowy Głos w Warszawie,  Pan Michał Kruszyński przywitał wszystkich uczestników spotkania oraz przypomniał podstawowe zasady prowadzenia debat oksfordzkich. Po ostatecznym ukształtowaniu się grup dyskusyjnych oraz przydzieleniu poszczególnych ról w grupach, drużyny otrzymały czas na przygotowanie swoich wystąpień.

Debatę rozpoczęła pierwsza mówczyni grupy propozycji, która nakreśliła ogólne tło dyskusji oraz odniosła się do podstawowych pojęć zawartych w temacie debaty. Również wystąpienie mówczyni z drużyny opozycji skoncentrowało się na tych obszarach. Następnie druga mówczyni propozycji przedstawiła argumenty przemawiające na rzecz studiowania w Polsce, a mówczyni opozycji świadczące przeciw takiemu postępowaniu.

Wśród powodów „za” wymieniono m.in. dobrą sytuację gospodarczą naszego kraju, szeroką ofertę edukacyjną, późniejszą możliwość podjęcia pracy w innych krajach europejskich, wysoki poziom nauczania, wsparcie państwa polskiego dla studentów z zagranicy, czy też chęć bliższego poznania kraju przodków. Argumenty „przeciw” to: istniejąca możliwość podjęcia studiów w innych krajach niż Polska, opcja podjęcia pracy w Polsce zamiast studiów; pomysł podróżowania i realizacji hobby a nie studiowania, czy też wysokie koszty związane z utrzymaniem na studiach w Polsce i niechęć wobec rozstania z rodziną. Ostatni z mówców obydwu drużyn odnieśli się do wypowiedzi poprzedników przedstawiając kontrargumenty oraz podsumowali stanowiska swoich drużyn.

Debatę zakończyło głosowanie publiczności, która przyznała zwycięstwo drużynie propozycji.  Podsumowując wystąpienia oraz przebieg debaty, moderator wskazał mocne i słane strony zaprezentowanych argumentów i oraz udzielił cennych wskazówek z zakresu sposobu przemawiania jak i konstruowania wypowiedzi.

Z uwagi na ogromny potencjał debat oksfordzkich, które nie tylko umożliwiają wymianę poglądów, lecz przede wszystkim służą ćwiczeniu umiejętności dyplomatycznego prowadzenia dyskusji z zachowaniem ustalonych reguł, z pewnością powrócimy do tego formatu przy kolejnych tematach.