SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

14.05.2019 Seminarium pt. "Unia Europejska - mechanizmy funkcjonowania i perspektywy" RODM Olsztyn

Seminarium z okazji 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zorganizowane na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otworzył Pan dr Paweł Pietnoczka z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie.

Następnie przedstawiciele współorganizatorów wydarzenia, tj. zastępca dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie, Pani dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk, konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn, działającego przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, Pani Anna Naumczyk-Szałaj oraz konsultant RODM w Olszynie, Pani Marcelina Zaniewska przywitali zaproszonych prelegentów oraz obecnych pracowników i studentów UWM w Olsztynie. Wstęp do spotkania poczynił zaś prof. Henryk Stroński z UWM w Olsztynie.

Po części oficjalnej, jako pierwszy wystąpił Pan prof. dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, który przybliżył kwestie związane z funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego, w tym: skład, uprawnienia oraz funkcjonowanie Parlamentu w przestrzeni internetowej (strona, media społecznościowe). Ekspert omówił również główne innowacje zawarte w Traktacie Lizbońskim oraz zależności występujące między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej.Kolejny prelegent, dr Rafał Kuligowski, ekspert Team Europe oraz wykładowca w Akademii Pomorskiej w Słupsku wskazał liczne korzyści wynikające dla Polski z członkostwa we wspólnocie oraz podkreślił potrzebę uczestnictwa w wyborach do Europarlamentu z uwagi na konsekwencje jakie niesie ten wybór w dalszej perspektywie dla naszego kraju jak i przyszłości całej Unii. Dr Paweł Pietnoczka z UWM w Olsztynie w swoim wystąpieniu szczegółowo przedstawił relacje między Unią Europejską, a Ukrainą za panowania kolejnych prezydentów: Łeonida Krawczuka, Łeonida Kuczmy, Wiktora Juszczenko, Wiktora Janukowycza oraz P. Poroszenki oraz perspektywy dalszych relacji za prezydentury W. Zełenskiego. Pojawiły się również wątki polskie, gdyż Polska wielokrotnie udzielała wsparcia Ukrainie.

Ostatnia część seminarium została poświęcona aktualnym wyzwaniom stojącym przed Unią Europejska, w tym Brexitowi oraz szansom i zagrożeniom z jakimi będzie musiała się zmierzyć wspólnota. Pani Paulina Góralczyk ze Studenckiego Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych "Inter Gentes" UWM w Olsztynie przybliżyła główne założenia kampanii "Vote Leave", której celem było promowanie Brexitu i zachęcenie Brytyjczyków do opuszczenia UE oraz wskazała zarówno na mocne jak i słabe strony przedstawianych w niej argumentów. Nie zabrakło również dyskusji o przewidywanych scenariuszach wyjścia Wielkiej Brytanii Z Unii oraz o potencjalnych skutkach jakie to ze sobą przyniesie dla całej wspólnoty. Na zakończenie Pan Bartłomiej Maciąg ze Studenckiego Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych "Inter Gentes" UWM w Olsztynie, podsumowując dotychczasową działalność UE oraz uczestnictwo w niej Polski, zaprezentował 5 scenariuszy dotyczących przyszłych losów UE do 2025 roku, zawartych w „Białej Księdze w sprawie przyszłości Europy”.

Seminarium było okazją do wymiany poglądów oraz dyskusji nad różnymi wizjami przyszłej Europy oraz drogi, którą powinna podążać Polska będąc integralną jej częścią.