SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

14.05.2019 Konferencja "Funkcjonowanie praw człowieka w warunkach pozbawienia wolności" RODM Olsztyn

Konferencja poświęcona tematowi praw człowieka w warunkach pozbawienia wolności składała się z dwóch części. Spotkanie otworzył Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie por. Gaweł Gałdziński, który przywitał zaproszonych gości oraz prelegentów.

W słowie wstępnym Dyrektor zwrócił uwagę na potrzebę humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności, wynikającą nie tylko z respektowania obowiązujących aktów prawnych ale przede wszystkim z niezbywalnej godność i praw każdej jednostki.

Następnie głos zabrała dr hab. Teresa Astramowicz - Leyk, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, która przybliżyła uczestnikom znaczenie pojęcia praw człowieka oraz podstawowych terminów: niezbywalność praw człowieka, źródła praw i wolności człowieka, ograniczenia oraz funkcje praw i wolności człowieka.

Kolejni prelegenci nawiązali do ochrony praw człowieka w warunkach detencji w odniesieniu do art. 2, 3 i 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Doktor Maciej Lubiszewski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprezentował stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w takich kwestiach jak: warunki bytowe, opieka medyczna oraz traktowanie osób pozbawionych wolności przez funkcjonariuszy. Z kolei Pani Justyna Chrzanowska, pracownik Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, była pełnomocniczka Ministra ds. postępowań przed ETPC, omówiła standardy wypracowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka dotyczące prawa osób osadzonych do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego: kontrola osobista, dieta, kontakt z innymi osobami, w tym z rodziną.

Na zakończenie konferencji uczestnicy spotkania, wśród których nie zabrakło również studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, mieli możliwość dyskusji oraz zadawania pytań zaproszonym ekspertom.