SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

21.03.2019 konkurs #15latWMwUE RODM Olsztyn

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs #15latWMwUE skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Ma on zachęcić młodzież do odkrycia, jak przez ostatnich 15 lat zmieniło się miejsce, w którym mieszkają.

Aby wziąć udział w konkursie, należy mieć od 16 do 18 lat oraz wspólnie (w zespołach trzyosobowych) stworzyć projekt multimedialny w formie wideo. Trwający maksymalnie 60 sekund film powinien promować pozytywne zmiany, które dokonały się w województwie warmińsko-mazurskim w wyniku członkostwa Polski w Unii Europejskiej.


TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 30 KWIETNIA BR.


REGULAMIN KONKURSU znajduje się na stronie https://warmia.mazury.pl/unia-i-wspolpraca-zagraniczna/aktualnosci/3853-konkurs-15latwmwue

Informacje dostępne są także na profilu Departamentu Współpracy Międzynarodowej NA TWITTERZE https://twitter.com/DwmWarmia