SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

08.03.2019 Seminarium: "Kierunki rozwoju transportu w Unii Europejskiej" Działania RODM Olsztyn

W dniu 8 marca br.zostało zorganizowane, jako wspólna inicjatywa RODM w Olsztynie oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie, seminarium z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do UE pt.„Kierunki rozwoju transportu w Unii Europejskiej”.

W ramach wydarzenia, wykład poświęcony współczesnym trendom w obszarze transportu w UE, wygłosiła dr hab. Aleksandra Koźlak, prof. UG, pracownik naukowy Katedry Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Prelegentka podkreśliła znaczenie transportu dla postępu integracji krajów członkowskich, rozwoju gospodarczego oraz jego wpływ na jakości życia społecznego i środowisko naturalne. Przedstawiła również cztery sfery integracji europejskiej w dziedzinie transportu oraz omówiła strategię zawartą w Białej Księdze z 2011 r. Następnie ukazała przykłady działań podejmowanych przez UE na rzecz tworzenia zrównoważonego transportu, w tym: zmiany struktury gałęziowej przewozów, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz urealnienia cen za usługi transportowe.

Przedstawiła również Europejski program działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wdrażania nowoczesnych technologii w transporcie, w tym inteligentnych systemów transportowych. Na zakończenie Pani Profesor omówiła tzw. „Pakiet Mobilności”, a więc obszary zmian regulacji na rynku drogowych przewozów. Spotkanie zakończyła dyskusja poświęcona kwestiom rozwoju branży aut elektrycznych i autonomicznych w Polsce oraz punktom spornym związanych z ostatnimi propozycjami zmian dotyczącymi konkurencyjności na rynku transportowym.