SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

19.07.2018 Informacja o możliwości odbycia płatnych staży w instytucjach UE RODM Olsztyn poleca

Szczegółowe informacje nt. staży znajdziecie Państwo na stronie internetowej.
https://epso.europa.eu/apply/job-offers_pl?keyword=&contract=40&grade=All&institution=All&location=AllNazwa stanowiska

Lokalizacja

Instytucja/agencja

Termin

Komisja Europejska

Bruksela (Belgia),
Grange (Irlandia),
Luksemburg (Luksemburg)

Komisja Europejska

31/08/2018 - 12:00

Staże
Absolwenci wydziałów
prawa lub politologii
(specjalizacja prawo).

Luksemburg (Luksemburg)

Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej

15/09/2018 - 00:00

Staże

Bruksela (Belgia)

Komitet Regionów

30/09/2018 - 00:00

Staże

Bruksela (Belgia)

Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny

30/09/2018 - 00:00

Stażysta

Lublana (Słowenia)

Agencja ds. Współpracy Organów
Regulacji Energetyki (ACER)

konkurs otwarty