SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

LIPIEC 2018 Konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną RODM Olsztyn poleca

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie, Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej ogłasza nabór w ramachpierwszegokonkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2019 (ADK 2019„A”)

Rozpoczęcie aplikacji: 4 lutego 2019. Początek konkursu: 9 października 2018

Główne obowiązki aplikanta:

  1. ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej
  2. odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej
  3. ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej
  4. udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji
  5. przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

Wymagania stawiane kandydatom:

  1. obywatelstwo polskie
  2. wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne
  3. znajomość dwóch języków obcych na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań w służbie zagranicznej(C1)
  4. dobrystan zdrowia psychicznego i fizycznego

Zachęcamy do zapoznania sie z pełną informacją dotyczącą aplikacji na stronach MSZ:
https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna/aplikacja