SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

11.05.2018 Szef MSZ na spotkaniu ministrów SZ V4 i Bałkanów Zachodnich w Grecji RODM Olsztyn poleca

Polska tradycyjnie popiera politykę rozszerzenia UE. W naszej opinii, ma ona przede wszystkim wymiar strategiczny. Odgrywa istotną rolę dla wzmacniania bezpieczeństwa Europy – powiedział minister Jacek Czaputowicz podczas spotkania szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej, Bałkanów Zachodnich oraz Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Rumunii, Słowenii i Cypru, które odbyło się w Sunion w pobliżu Aten.W piątek 11 maja br. szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz wziął udział w zorganizowanym z inicjatywy Grecji spotkaniu regionalnym z udziałem szefów dyplomacji państw Bałkanów Zachodnich oraz przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej, jak również krajów regionu – Chorwacji, Słowenii, Bułgarii, Rumunii i Cypru.

Jeśli pozostawimy kraje regionu Bałkanów Zachodnich bez wsparcia, powstanie próżnia, która zostanie wypełniona przez innych aktorów, co może mieć nieprzewidywalne konsekwencje dla jego stabilności i bezpieczeństwa całego kontynentu – mówił szef polskiej dyplomacji.  Z satysfakcją odnotował, że polityka rozszerzenia zajmuje ważne miejsce w agendzie europejskiej.  – W obliczu globalizacji, trwających konfliktów i nowych zagrożeń, silna i sprawna Unia jest w naszym wspólnym interesie. Wewnętrzne podziały osłabiają Europę i czynią ja niezdolną do stawiania czoła współczesnym wyzwaniom – podkreślił.‎

  Uczestnicy spotkania omówili m. in.  zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa energetycznego oraz przyszłości Europy, w tym procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Udział szefa MSZ w spotkaniu odzwierciedla znaczenie, jakie Polska przykłada do relacji z państwami regionu Europy Środkowej i Południowej, będącymi zarówno członkami UE jak i aspirującymi do przystąpienia do Wspólnoty.

Na marginesie wizyty minister Jacek Czaputowicz przeprowadził dwustronne rozmowy z szefem dyplomacji Republiki Greckiej Nikosem Kotziasem, ministrem spraw zagranicznych Republiki Macedonii Nikola Dimitrovem oraz ministrem spraw zagranicznych Republiki Kosowa Behgjetem Pacolli.
Źródło: www.msz.gov.pl