SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

08.03.2018 Wizyta ambasadorów państw Sojuszu Pacyfiku w Warszawie RODM Olsztyn poleca

Wiceminister Marek Magierowski przyjął ambasadorów państw Sojuszu Pacyfiku

– Polska oferta współpracy z Sojuszem Pacyfiku wiąże się z dążeniem do dywersyfikacji naszego handlu i inwestycji. Szczególne znaczenie nadaję ofercie stypendialnej, która rozszerza dotychczasową wymianę naukową o nauki ścisłe i inżynieryjne – powiedział wiceminister Marek Magierowski podczas spotkania z ambasadorami państw Sojuszu Pacyfiku.Wiceszef MSZ Marek Magierowski spotkał się dziś w Warszawie z szefami misji dyplomatycznych Chile, Kolumbii, Meksyku i Peru, by wręczyć zaktualizowaną ofertę współpracy Rządu RP z krajami Sojuszu Pacyfiku (SP). Obejmuje ona współpracę polityczną (udział w szczytach SP, udział w grupach eksperckich SP dotyczących polityki zagranicznej), gospodarczą (w zakresie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju przedsiębiorstw typu start-up w ramach programu Start in Poland, wymiany doświadczeń w ramach Pacific Alliance-Poland Knowledge Sharing Program on RD Policy) oraz akademicką (obejmującą m.in. stypendia im. I. Łukasiewicza na studiach magisterskich).  Ambasadorowie z zadowoleniem przyjęli polską ofertę, podkreślając jej komplementarność z priorytetami Sojuszu Pacyfiku. W spotkaniu udział wziął także przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Sojusz Pacyfiku to ugrupowanie działające w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów, obejmujące 220 milionów jego mieszkańców oraz stanowiące strefę wolnego handlu na towary, usługi i zintegrowany rynek kapitałowy – MILA (Mercado Integrado Latinoamericano). Sojusz odpowiada za 40 proc. PKB wszystkich krajów regionu i zajmuje ósme miejsce na liście największych gospodarek świata. Obecnie przewodnictwo pro tempore w Sojuszu pełni Kolumbia. 52 kraje, w tym Polska (od lipca 2015 r.) posiadają status państw-obserwatorów. Blisko połowa obrotów RP z regionem Ameryki Łacińskiej i Karaibów przypada na cztery państwa Sojuszu.


http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/wiceminister_marek_magierowski_przyjal_ambasadorow_panstw_sojuszu_pacyfiku;jsessionid=17D2081BDD7B46BBB16C8BFA5A569905.cmsap1p


Źródło: www.msz.gov.pl