SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

06.02.2018 Inauguracja aplikacji dyplomatyczno-konsularnej 2018 RODM Olsztyn poleca

– Polska dyplomacja potrzebuje odważnych, otwartych na świat młodych liderów – powiedział minister Jacek Czaputowicz podczas uroczystej inauguracji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej w Akademii Dyplomatycznej, która odbyła się dziś w Warszawie.

– Będziemy dążyć do tego, by liczba aplikantów rosła i zaspokajała potrzeby służby zagranicznej, by aplikanci stanowili główną część korpusu (dyplomatycznego) w przyszłości – powiedział minister Czaputowicz. Szef MSZ podkreślił jednocześnie, że liczba przyjętych na aplikację osób stale wzrasta: w 2016 roku przyjęto 15 osób, w 2017 roku – dwukrotnie więcej, tj. 31. W tym roku spośród przeszło 400 kandydatów wyłoniono 35 osób, które przejdą szkolenie przygotowujące do pracy dyplomaty. Minister Jacek Czaputowicz poinformował również o możliwości zorganizowania kolejnego naboru w tym roku.Grupa 35 aplikantów, wyłonionych w kilkustopniowym postępowaniu konkursowym, przez blisko rok będzie przygotowywać się do pracy w służbie dyplomatyczno-konsularnej. Pięciomiesięczny program szkoleniowy obejmuje wykłady, seminaria, warsztaty oraz zajęcia językowe prowadzone przez wybitnych naukowców oraz doświadczonych dyplomatów. Aplikanci poszerzą swoją wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego. Kandydaci do służby dyplomatyczno-konsularnej poznają także funkcjonowanie wszystkich komórek organizacyjnych MSZ oraz odwiedzą najważniejsze instytucje państwowe zaangażowane w politykę zagraniczną RP. Grupa aplikantów odbędzie ponadto trzy wizyty studyjne w polskich placówkach dyplomatycznych: w Brukseli, Genewie oraz we Lwowie. Po zakończeniu cyklu teoretycznego aplikanci odbędą praktykę w departamentach i biurach MSZ, a następnie w placówkach zagranicznych. Aplikacja zakończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym.

Akademia Dyplomatyczna MSZ rozpoczęła działalność 1 października 2016 r. Stanowi ona jednostkę organizacyjną MSZ i działa w oparciu o nowe regulacje prawne, a umiejscowienie Akademii bezpośrednio w strukturach Ministerstwa pozwala na sprawne szkolenie pracowników, dostosowane do rosnących potrzeb służby zagranicznej. Akademia rozwija kompetencje kadry urzędniczej MSZ, przygotowując ją do pracy w instytucjach międzynarodowych.

Podczas dzisiejszej uroczystości Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej Maciej Szymański nadał stopnie dyplomatyczne grupie pracowników, którzy ukończyli aplikację i zdali egzamin dyplomatyczno-konsularny.


http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/inauguracja_aplikacji_dyplomatyczno_konsularnej_2018_w_akademii_dyplomatycznej_msz_


Źródło: www.msz.gov.pl