SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

29.01.2018 Wizyta Sekretarza Stanu USA w Warszawie RODM Olsztyn poleca

- Wizytę sekretarza stanu pana Rexa Tillersona w Polsce postrzegamy jako potwierdzenie ścisłych więzi pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi – i szerzej – zainteresowania USA regionem Europy Środkowowschodniej – powiedział minister Jacek Czaputowicz po dzisiejszym spotkaniu z szefem amerykańskiej dyplomacji.

Głównym tematem rozmów były perspektywy dalszego rozwoju współpracy polsko-amerykańskiej. Szef MSZ zauważył, że  osią dwustronnych relacji pozostają kwestie bezpieczeństwa, ale coraz większe znaczenie w naszych relacjach ma współpraca energetyczna oraz kwestie bezpieczeństwa energetycznego. - Podzielamy pogląd o konieczności dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych do Europy, m.in. poprzez eksport amerykańskiego skroplonego gazu (LNG), a także rozwój projektów energetycznych, m.in. w ramach inicjatywy Trójmorza – zaznaczył minister Czaputowicz.W rozmowach z szefem dyplomacji amerykańskiej podkreślono także znaczenie utrzymania zaangażowania USA w Europie, a także potrzebę kontynuacji procesu wzmacniania wschodniej flanki NATO, w tym poprzez trwałą, długofalową wojskową obecność USA w Polsce. - Stacjonowanie żołnierzy amerykańskich na terytorium naszego kraju daje nam poczucie bezpieczeństwa. Dążymy do tego, by obecność ta była trwała – podkreślił szef MSZ. - Mamy zbieżne poglądy na temat potrzeby umocnienia NATO poprzez implementację decyzji szczytu sojuszu w Warszawie i ich konsolidację na szczycie w Brukseli w lipcu br. – dodał. Strona polska wyraziła również oczekiwanie sfinalizowania budowy bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie, w ramach III fazy European Phased Adaptive Approach.

Spotkania stanowiły również okazję do wymiany poglądów na temat najważniejszych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego m.in. w kontekście polityki rosyjskiej, północnokoreańskich zbrojeń nuklearnych i rakietowych czy terroryzmu na świecie. Obie strony odnotowały nowe możliwości współdziałania w tym zakresie, wynikające z niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. – Deklarujemy gotowość do współpracy na forum ONZ – zaznaczył minister Czaputowicz.

Przy okazji wizyty w Warszawie delegacja amerykańska złożyła także wieniec pod pomnikiem Bohaterów Getta, aby w 73. rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz oddać hołd ofiarom Holokaustu.  Wizyta wpisała się również w obchody rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. - Jesteśmy wdzięczni Stanom Zjednoczonym, że w przeszłości wspierały nasze aspiracje niepodległościowe oraz że dziś są gwarantem naszego bezpieczeństwa – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/wizyta_sekretarza_stanu_usa_w_warszawie


Źródło: www.msz.gov.pl