SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.01.2018 Spotkanie ministra Jacka Czaputowicza z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem RODM Olsztyn poleca

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się w Brukseli z pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem.

Zorganizowane z inicjatywy strony polskiej spotkanie poświęcone było dialogowi między Polską a Komisją Europejską w kontekście interpretacji zasady praworządności.

Pierwsza rozmowa obu polityków jest kolejną, po niedawnym spotkaniu premiera Mateusza Morawickiego z szefem Komisji Europejskiej Jeanem-Claudem Junckerem, inicjatywą ukierunkowaną na intensyfikację dialogu Polski z Komisją.

Szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz potwierdził w rozmowie z wiceprzewodniczącym Fransem Timmermansem wolę kontynuacji dialogu, jak również przedstawił polskie argumenty przemawiające za koniecznością reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Zaproponował również, aby wszelkie wzajemne kwestie budzące wątpliwości były przedmiotem bieżących rozmów na poziomie ekspertów.

Minister Jacek Czaputowicz i wiceprzewodniczący Frans Timmermans omówili również kwestie związane z ochroną zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zaangażowaniem Polski we wspólne działania Unii.

Przekazał ponadto swojemu rozmówcy zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce w celu przeprowadzenia bardziej pogłębionej dyskusji.


http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/spotkanie_ministra_jacka_czaputowicza ...


Źródło: www.msz.gov.pl