SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

19.01.2018 Wizyta Prezydenta w ONZ RODM Olsztyn poleca

Andrzej Duda wziął udział w debacie RB nt. broni masowego rażenia, a także spotkał się z Prezydentem Kazachstanu. Po południu będzie rozmawiał z Sekretarzem Generalnym ONZ i ambasadorami przy ONZ wszystkich państw UE.

  • Debata wysokiego szczebla dotycząca nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia

- Nie tylko agresja, ale próby budowania agresywnych zdolności stanowią naruszenie międzynarodowych norm - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda w Nowym Jorku, podczas otwartej debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.Debata to dla Polski pierwsza okazja - od objęcia niestałego członkostwa w RB ONZ - do zabrania głosu na szczeblu głowy państwa. Dyskusję poświęconą nierozprzestrzenianiu broni masowego rażenia zorganizował Kazachstan, który obecnie sprawuje prezydencję w RB.

  • Spotkanie z Prezydentem Kazachstanu Nursułtanem Nazarbajewem

Było to już kolejne spotkanie Prezydentów Dudy i Nazarbajewa. Prezydent Kazachstanu odwiedził Polskę w sierpniu 2016 r., a polski Przywódca był w Astanie we wrześniu 2017 r

  • Obecność w Radzie Bezpieczeństwa ONZ stwarza okazję prowadzenia globalnej polityki międzynarodowej"

Oficjalnie otworzyliśmy dwuletnią obecność Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ – powiedział Andrzej Duda. Kwestie poruszane przez RB dotyczą także naszego bezpieczeństwa; dlatego cieszę się, że Polska będzie mogła wpływać na to, w jaki sposób będą rozwiązywane - dodał. 

Podkreślił, że niestałe członkostwo Polski w RB stwarza okazję prowadzenia "globalnej polityki międzynarodowej". - Aby Polska była w tej wielkiej, światowej polityce jeszcze bardziej obecna. Jest to dla nas okazja wyjątkowa - dodał.

Prezydent odniósł się także do poruszonego podczas wcześniejszej debaty tematu nieproliferacji broni masowego rażenia. – Nie jest tajemnicą, że te problemy cały czas wracają. To problem Iranu, to przede wszystkim dzisiaj problem, jaki występuje z Koreą Płn. – powiedział, wskazując, że "swoisty nuklearny wyścig zbrojeń", który realizuje KRLD, "jest czymś bardzo niebezpiecznym dla świata". 

Wśród tematów poruszonych na spotkaniu RB Andrzej Duda wymienił również problem syryjski, porozumienie nuklearne z Iranem, a także problem "okupacji części terytorium 

  • Spotkanie Prezydenta RP z Sekretarzem Generalnym ONZ António Guterresem

Rozmowa dotyczyła głównych tematów prac ONZ w najbliższym czasie, w tym kwestii misji pokojowych. 

  • Spotkanie Prezydenta RP ze Stałymi Przedstawicielami UE-28 przy NZ oraz Szefem Delegatury UE przy ONZ Ambasadorem João Vale de Almeidą

Prezydent  zaprosił na spotkanie ambasadorów przy ONZ wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Kolejnym ważnym wymiarem polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa będzie apel o lepszą koordynację polityki UE na forum ONZ - tłumaczy Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski. 

Jak zaznaczył, obecnie, zanim nie dokonał się ostatecznie Brexit, UE ma jedną trzecią miejsc w Radzie Bezpieczeństwa - dwóch stałych członków (Francja i Wielka Brytania), dwóch niestałych wybieranych z grupy państw zachodnioeuropejskich (Holandia i Szwecja) oraz Polskę jako reprezentanta Europy Wschodniej.

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,207,wizyta-prezydenta-w-onz-w-nowym-jorku.html

 


Źródło: www.msz.gov.pl