SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

09.01.2018 Współpraca z partnerami Europy Środkowej RODM Olsztyn poleca

Do 25 stycznia 2018 r. Potrwa trzeci nabór wniosków w programie współpracy transnarodowej interreg central europe (europa środkowa) 2014-2020. Konkurs skierowany jest do organizacji publicznych i prywatnych, które chcą współpracować z partnerami z europy środkowej na rzecz rozwoju regionów, miast i lokalnych społeczności.

Nabór dotyczy czterech kluczowych obszarów priorytetowych: współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności, współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych, współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego oraz transport. Program Europa Środkowa obejmuje swoim zasięgiem wszystkie regiony Austrii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii, a także ośmiu landów z Niemiec oraz dziewięciu regionów z Włoch.

Partnerstwa ponadnarodowe mogą tworzyć zarówno organizacje publiczne, jak i prywatne. Minimalnym wymaganiem dla partnerstwa w projekcie jest udział 3 partnerów finansowych z co najmniej 3 państw. Czas trwania projektu wynosi około 36 miesięcy. Poziomy współfinansowania sięgają 85% w zależności od położenia geograficznego instytucji. Budżet do dyspozycji w trwającym naborze wynosi około 60 mln EUR.

Obecny trzeci nabór zorganizowany w procedurze jednostopniowej. W pełni opracowane propozycje projektów należy składać za pośrednictwem internetowego narzędzia, elektronicznego systemu monitorowania (eMS).

http://www.warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/aktualnosci/1757-wspolpraca-z-partnerami-europy-srodkowej