SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.10.2018 Umiędzynarodowienie edukacji, rola programu Erasmus + RODM Olsztyn zaprasza

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Erasmus Student Network w Olsztynie i Studenckim Kołem Naukowym Stosunków Międzynarodowych „Inter Gentes” serdecznie zapraszają na debatę z udziałem przedstawiciela MSZ, przedstawicieli władz uczelni wyższych z regionu warmińsko-mazurskiego oraz studentów zagranicznych.

Celem spotkania jest dyskusja nad kwestią umiędzynarodowienia edukacji, roli programu Erasmus + w perspektywie lokalnej i międzynarodowej oraz rozwój debaty publicznej na temat przyszłości Europy.


Wydarzenie odbędzie się pod Honorowym Patronatem Rektora UWM w Olsztynie.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa
na adres: rodm@rodm-olsztyn.pl lub telefonicznie 600 943 378.