SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

17.07.2018 Debata: "Czy i dlaczego warto studiować w Polsce?" RODM Olsztyn zaprasza

Zapraszamy na debatę pt. "Czy i dlaczego warto studiować w Polsce?", w dniu 12 lipca 2018 r., godz. 15:00, Amfiteatr w Ostródzie.

Debata poświęcona kwestiom podjęcia studiów w Polsce przez młodzież z innych krajów odbędzie się z udziałem zaproszonych przedstawicieli władz lokalnych, uczelni wyższych oraz instytucji oświatowych.

W spotkaniu weźmie udział również młodzież polonijna z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Irlandii, Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Kazachstanu.