SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

15.10.2018 Sąsiedzka wizyta z obwodu kaliningradzkiego RODM Olsztyn poleca

Dziennikarze z Kalinigradu podczas swojej wizyty poznawali placówki medyczne, których samorząd województwa warmińsko-mazurskiego jest organem tworzącym.

Na Warmii i Mazurach przebywała delegacja dziennikarzy w składzie: Marina Pustovaya – Portal RUGRAD, Yurate Piliute – Portal KLOPS, Elena Antonenko – Radio Baltik, Tatiana Ostapova – Portal, Gazeta Strona i Kaliningrad, Natalia Ponomarenko - Portal Nowości, a także Svetlana Slepenok, przewodnicząca Polskiego Klubu Turystycznego w Kaliningradzie.

Delegacji przewodniczył Alisher Sultanow zastępca dyrektora Szpitala Obwodowego w Kaliningradzie.

Podsumowaniem wizyty było spotkanie z przedstawicielami branży turystycznej, obiektów uczestniczących w wizycie, instytucji-organizacji turystycznych, a także Departamentu Turystyki i Sportu oraz Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Misja dziennikarzy była częścią realizacji programu usług prozdrowotnych realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną przy wsparciu organizacyjnym Departamentu Turystyki i Sportu.

Źródło: https://www.warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/3210-sasiedzka-wizytacja-z-obwodu-kaliningradzkiego