SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

25.07.2018 Programy szkoleniowe Instytutu Szwedzkiego RODM Olsztyn poleca

Szkolenia w ramach inicjatywy "Baltic leadership programme" skierowane są do instytucji z państw nadbałtyckich w tym Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Danii, Szwecji, oraz wybranych regionów niemieckich (Brandenburgii, Meklemburgii Pomorza-Przedniego, Szlezwik Holsztyn oraz Hamburga).

Trwający nabór dotyczy dwóch programów szkoleniowych:

- Poświęconego młodzieży i biogospodarce – program skierowany jest do organizacji młodzieżowych (skupiających osoby do 30 roku życia) angażujących się w zagadnienia bioekonomii oraz instytucji zajmujących się biogospodarką. W ramach realizowanych przedsięwzięć Instytut Szwedzki pokrywa koszty szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia 
oraz w przypadku organizacji młodzieżowych dojazdu. Termin zgłoszeń mija 22 sierpnia 2018 roku. WIĘCEJ INFORMACJI 

 - Inteligentnych specjalizacji – program skierowany do przedstawicieli organizacji zajmujących się inteligentnymi specjalizacjami zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Szkolenie będzie koncentrować się na rozwijaniu międzyregionalnych łańcuchów wartości (systemu podmiotów gospodarczych kooperujących ze sobą w danym sektorze) oraz rozwoju przedsiębiorczości w regionie Morza Bałtyckiego. Instytut Szwedzki pokrywa koszty szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia. Termin zgłoszeń mija 19 sierpnia 2018 roku. WIĘCEJ INFORMACJI 

Instytut Szwedzki jest instytucją publiczną, której głównym celem jest promocja Szwecji i budowanie zaufania do tego kraju na całym świecie. Działa w dziedzinie kultury, edukacji, nauki i biznesu, dążąc do wzmocnienia współpracy i promowania rozwoju. Instytut oferuje programy przywództwa (leadership programmes), stypendia oraz system grantów mających na celu rozwój aktywnych i trwałych sieci, procesów wzajemnego uczenia się poprzez spotkania, edukację i doświadczenia kulturalne.

Źródło: https://www.warmia.mazury.pl/