SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

13.07.2018 Partnerzy z Ukrainy odwiedzą Grunwald RODM Olsztyn poleca

Trwa wizyta w regionie ukraińskiej delegacji z partnerskiego Obwodu Rówieńskiego. To kolejne polsko-ukraińskie spotkanie zaplanowane na ten rok, w którym oba regiony świętują 15-lecie podpisania umowy o współpracy międzyregionalnej.

Nieprzypadkowo, w tle trwających Dni Grunwaldu, wiodącym tematem polsko-ukraińskich rozmów jest dziedzictwo kulturowe i tworzenie produktów turystycznych.

Gości przywitał w Olsztynie marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie regionalnych produktów turystycznych w budowaniu marki Warmii i Mazur. Ponadto, w trakcie spotkania poruszono tematy związane z wojewódzkimi programami wsparcia z zakresu kultury, edukacji oraz sportu.

Stałym elementem polsko-ukraińskich rozmów jest również transfer wiedzy dotyczący funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz zarządzania w administracji publicznej. Przy tej okazji dyskusja skupiła się przede wszystkim na budowaniu strategii rozwoju regionalnego i jej znaczeniu przy wykorzystywaniu funduszy unijnych.

W programie wizyty Ukraińców nie mogło zabraknąć udziału w najważniejszej imprezie tego lata – XXI Inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem. Ponadto, już dzisiaj nasi partnerzy z Ukrainy uczestniczyć będą w „Grunwaldzkich wiciach”.

Przypomnijmy, że w Równem pod koniec maja odbyło się wydarzenie promujące współpracę województwa warmińsko-mazurskiego z obwodem rówieńskim. Szefowie regionów podpisali wówczas Plan Pracy na lata 2018-2020. Dokument wskazuje najważniejsze przedsięwzięcia, które zrealizowane będą w obszarze: kultury, edukacji, turystyki oraz zdrowia. W planach nie brakuje również inicjatyw wspierających Polonię na Ukrainie i liczną mniejszością ukraińską na Warmii i Mazurach.

Źródło: https://www.warmia.mazury.pl/