SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

10.07.2018 Partnerstwo miast RODM Olsztyn poleca

6 lipca 2018 roku w sali reprezentacyjnej ostródzkiego Zamku miało miejsce podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Ostróda a Regionem St. Ann wraz z miastem Ocho Rios. Stało się to dzięki Ostróda Reggae Festival i konsekwentnie budowanej przez miasto i organizatorów tej marki.

Historia nawiązania kontaktów między naszymi miastami  przedstawia się następująco:

Pomysł partnerstwa narodził się 2012 roku po wizycie dwóch pań na Ostróda Reggae Festiwalu, artystki Tanyi Stephens J Maxine Gawron, koordynatorki teraźniejszej wizyty. Jednak dopiero w 2016 roku organizatorzy Ostróda Reggae Festival podczas swojej wizyty na Jamajce nawiązali kontakt z Konsul Polski na Jamajce, Panią Ireną Cousins. Rozmowy zaowocowały oficjalną propozycją ze strony odpowiedzialnej za rejon Karaibów Ambasador Polski w Caracas, Pani Mileny Łukasiewicz. Po wymianie korespondencji z Jamajką, władze największego tamtejszego województwa (parish) Saint Ann, z siedzibą w St. Ann’s Bay, zadecydowały na swoim forum, że jamajskim miastem partnerskim będzie Ocho Rios.

Ocho Rios jest jednym z głównych ośrodków turystycznych na Jamajce o populacji 20.000 mieszkańców. W pobliżu od 25 lat odbywa się najważniejszy festiwal muzyki reggae na Jamajce – Rebel Salute. Region Saint Ann to również miejsce urodzenia tak ważnych dla Jamajki bohaterów jak Bob Marley, Marcus Mosiah Garvey czy Burning Spear.

Wymiana kulturalna i turystyczna między miastami będzie wspaniałą okazją do wzajemnego zbliżenia i otworzy dalsze możliwości na drodze poznania odmiennej kultury i obyczajów. To również ukoronowanie wieloletniej współpracy kulturalnej, w wyniku której Ostróda Reggae Festival jest znaną marką na Jamajce. Na przestrzeni lat festiwal odwiedziły setki jamajskich artystów. W 2015 roku impreza była też miejscem oficjalnych polskich obchodów 50-lecia niepodległości Jamajki i gościła jamajski korpus dyplomatyczny.
Poniżej treść umowy:


UMOWA

o współpracy partnerskiej pomiędzy

Gminą Miejską Ostróda w RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

a Regionem St. Ann na JAMAJCE

Gmina Miejska Ostróda i Region St. Ann wraz z miastem Ocho Rios nawiązują stosunki partnerskie.
Idea ta powstaje w tej świadomości, że współpraca przyczyni się do wzajemnego zrozumienia i przyjaźni pomiędzy narodami polskim i jamajskim oraz do tworzenia pokojowego, od uprzedzeń świata.

Celem partnerstwa jest wzajemne poznawanie kultury i form życia społecznego obu narodów, wymiana doświadczeń, pogłębianie znajomości językowych, które pozwolą na lepsze komunikowanie się.

 1. Aby rozwinąć przyjazne stosunki pomiędzy mieszkańcami obydwu miast, przedstawiciele naszych samorządów zobowiązują się do:
  1. współpracy młodzieży szkolnej oraz organizacji młodzieżowych
  2. regularnej wymiany na płaszczyźnie kultury, turystyki i sportu
  3. obustronnej wymiany przedstawicieli samorządów
  4. wspierania indywidualnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami
  5. wspierania inicjatyw na innych płaszczyznach, o ile będą one służyć wzmacnianiu partnerskich stosunków i współpracy pomiędzy obydwoma samorządami
 2. Strony zobowiązują się rozwijać wzajemną współpracę w duchu budowania tolerancji dla różnic rasowych i kulturowych.
 3. Koszty związane z wymianą delegacji będzie ponosiła Strona przyjmująca, przejazd opłacany będzie samodzielnie przez każdą ze Stron.
 4. Zasady i sposoby finansowania współpracy w konkretnych przypadkach będą określone indywidualnie przez zainteresowane strony.
 5. W celu realizacji postanowień Umowy Strony mogą zawierać odrębne umowy odnośnie konkretnych kierunków współpracy dwustronnej zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej i Jamajki.
 6. Dokument ważny jest od daty podpisania.
 7. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron, z których każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc.

Umowę podpisano dnia 6 lipca 2018 r. w Ostródzie. Podpisy pod umową złożyli Michael Belnavis Burmistrz St. Ann's Bay oraz Czesław Najmowicz Burmistrz OstródyŹródło: http://www.ostroda.pl