SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

30.06.2018 Rozmowy o Euroregionie Bałtyk z Duńczykami RODM Olsztyn poleca

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin przyjął delegację z regionalnej gminy Bornholm, której przewodniczyła Anne Thomas, zastępca burmistrza.

Rozmowy służyły przede wszystkim omówieniu bieżących zagadnień współpracy w Euroregionie, gdzie oba regiony blisko współdziałają. Wymieniono uwagi i propozycje związane z trwającym obecnie przeglądem strategii Euroregionu i jej planowaną aktualizacją do 2030 roku.

Za kluczową kwestię uznano potrzebę lobbingu za kontynuacją Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2020 – 2027. Ponadto Województwo stoi na stanowisku, że Euroregion powinien wspierać partnerów regionalnych i lokalnych w nawiązywaniu kontaktów, tworzeniu partnerstw projektowych i wymianie dobrych praktyk. Służyć temu powinno także poszerzenie Euroregionu Bałtyk o szwedzki region Skania, które może dojść do skutku w 2019 roku.

Obok województwa warmińsko-mazurskiego i Regionalnej Gminy Bornholm w skład Euroregionu wchodzą także: województwo pomorskie i Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (Polska), obwód kaliningradzki (Federacja Rosyjska), Stowarzyszenie Gmin Regionu Kłajpeda (Litwa) oraz Regiony Blekinge, Kalmar i Kronoberg (Szwecja). Euroregion obchodzi w tym roku 20. rocznicę swojego powstania.Źródło: http://www.warmia.mazury.pl