SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

29.06.2018 Sail of Papenburg - Europejski konkurs dla inicjatyw transgranicznych RODM Olsztyn poleca

Do konkursu „Sail of Papenburg” 2018 można zgłaszać programy, strategie oraz projekty, które przyczyniają się do rozwoju współpracy transgranicznej. Motto tegorocznego przedsięwzięcia to „Edukacja i zatrudnienie w regionach transgranicznych”.

onkurs skierowany jest do organizacji, które mają na celu pobudzenie bezpośredniej współpracy sąsiedzkiej wzdłuż granicy krajowej, wśród których znajdą się w szczególności zinstytucjonalizowane stowarzyszenia transgraniczne (np. Euroregiony i podobne struktury). Członkostwo w Unii Europejskiej lub w SERG nie jest wymagane.

Wyróżnione będą osiągnięcia o charakterze kulturowym, ekonomicznym, instytucjonalnym, środowiskowym oraz społecznym z obszarów objętych współpracą transgraniczną.

Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na 20-21 września 2018 roku w Oulu (Finlandia) podczas Rocznej Konferencji SERG.

Formularze zgłoszeniowe wypełnione w języku angielskim należy przesyłać do dnia 15 lipca 2018 r.

WIĘCEJ INFORMACJI Źródło: http://www.warmia.mazury.pl