SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

11.05.2018 WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW PROGRAMU INTERREG V-A LITWA-POLSKA 2014-2020, RODM Olsztyn poleca

Warsztaty szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów programu Interreg v-a Litwa-Polska 2014-2020, które są poświęcone planowaniu projektów transgranicznych na pograniczu polsko-litewskim, odbędą się 5 czerwca 2018 roku w Ełku.


Warsztaty przeprowadzone zostaną z udziałem eksperta doświadczonego w prowadzeniu szkoleń dla instytucji zainteresowanych współpracą transgraniczną oraz tworzeniem projektów transgranicznych, przy asyście pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu.

Zaplanowano m.in. prezentację praktycznych rozwiązań na rzecz budowy efektu transgranicznego w projektach, dyskusję nad konstrukcją dobrego projektu w oparciu o kryteria oceny wniosków projektowych Programu w części dotyczącej transgraniczności.

Przewidziano również prezentację dobrych praktyk w zakresie przygotowania dobrych projektów z wyraźnym efektem transgranicznym. Warsztaty podzielono na część prelekcji oraz sesję interaktywną w trakcie, której uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, gdzie wspólnie przygotowywane będą odpowiedzi na pytania przygotowywane przez organizatorów. Sesja interaktywna moderowana będzie przez eksperta zewnętrznego przy wsparciu pracowników Regionalnych Punktów Kontaktowych programu w Olsztynie i Białymstoku.

Zgłoszenia (limit - 60 osób) należy przesyłać do 30 maja na adres e-mail: r.bartnikowski@warmia.mazury.pl lub faks 89 521 93 09, na załączonym formularzu.
Źródło: http://www.warmia.mazury.pl