SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

14.05.2018 Forum Parlamentów Południowego Bałtyku RODM Olsztyn poleca

Forum powstało w 2004 roku z inicjatywy Parlamentów dwóch niemieckich krajów związkowych: Szlezwika - Holsztynu i Meklemburgii – Pomorza Przedniego oraz dwóch sejmików: województwa zachodniopomorskiego i województwa pomorskiego.


XVI FORUM PARLAMENTÓW POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU "SMART SPECIALISATIONS – SMART REGIONS – INTELIGENTNE SPECJALIZACJE REGIONÓW I ICH WKŁAD ORAZ ROLA W KREOWANIU DYNAMICZNEGO ROZWOJU POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU" POTRWA OD 13 DO 15 MAJA 2018 ROKU W SILE KOŁO OLSZTYNA.


Obecnie udział w pracach forum bierze osiem parlamentów regionalnych. Oprócz wymienionych są to: Rada Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburga, parlament Skanii, sejmik województwa warmińsko-mazurskiego (od 2007 r.) i Obwodowa Duma Kaliningradzka.

Gospodarzami Forum Parlamentów Południowego Bałtyku są kolejno sejmiki województw oraz parlamenty regionalne. Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego pierwszy raz był gospodarzem wydarzenia w maju 2010 roku.

Obradom towarzyszyć będą także warsztaty młodzieżowe, do udziału w których została zaproszona młodzież z regionów należących do Forum.

Celem wydarzenia jest:

  • znalezienie wspólnych cech i priorytetów dla obszaru południowego Bałtyku dla wzmocnienia tego regionu. Należy podkreślić, że Forum wykorzystuje instrumenty europejskiej polityki strukturalnej w sektorach będących w kręgu wspólnego zainteresowania parlamentów Forum
  • wspólne dotarcie do nowych rynków i powiększenie strefy wpływów oraz osiągnięcie efektu synergii na poziomie regionalnym.
  • spójna polityka regionalna w Unii Europejskiej z uwzględnieniem regionalnej tożsamości i poszanowaniem różnic.
  • inicjowanie i wspieranie działań władz poszczególnych regionów na rzecz rozwoju obszaru Południowego Bałtyku w dziedzinie infrastruktury, gospodarki, ochrony środowiska i kultury.  • Źródło: http://www.warmia.mazury.pl