SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

17.12.2018 Konferencja: "Obywatele Warmii i Mazur – Polacy spod znaku Rodła" RODM Olsztyn zaprasza

W dniu 17 grudnia br., w ramach współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie nasz Ośrodek zorganizował konferencję pod hasłem „Obywatele Warmii i Mazur – Polacy spod znaku Rodła”, podsumowującą Rok dla Niepodległej oraz Rok Polaków Spod Znaku Rodła.

Uczestnicy mogli wysłuchać referatu dr. hab. Izabeli Lewandowskiej prof. UWM w Olsztynie, („Działalność niepodległościowa Józefa Malewskiego”), Danuty Syrwid, Starszego kustosza Muzeum Domu Gazety Olsztyńskiej („Seweryn Pieniężny - junior jako działacz Związku Polaków w Niemczech i wydawca "Gazety Olsztyńskiej"”) oraz dra Jana Chłosty, Wiceprezesa Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ( „Warmiacy z okolic Olsztyna wobec narodzin II Rzeczypospolitej: w 1918 roku”).Wydarzeniu towarzyszyła projekcja filmu pt. „W szkole Rodła” oraz liczne wystąpienia artystyczne uczniów, w tym: pokaz tańców patriotycznych, recytacja wierszy, prezentacja fryzur niepodległościowych.

Gościem honorowym wydarzenia był Pan Wojciech Kirejczyk, Z-ca Dyrektora Biura Programu Niepodległa, który przedstawił najciekawsze formy obchodów zorganizowane w ramach Programu Niepodległa oraz Pan Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego i Jarosław Marek Słoma I Zastępca Prezydenta Olsztyna.

W ramach uroczystości w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie nagrodziliśmy również laureatów Regionalnego Projektu Konkursowego „Stale obecni w naszej pamięci”