SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

8.11.2018 Seminarium z okazji 25. Rocznicy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce RODM Olsztyn zaprasza

W dniu 23 listopada 2018 r., na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, odbyło się seminarium pt. „Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę". Była to wspólna inicjatywa naszego Ośrodka oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W ramach seminarium, prelekcję pt. „Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na przykładzie rozwiązań instytucjonalnych wdrożonych przez władze polskie”, wygłosiła Pani Marta Kaczmarska, Zastępca Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw koordynacji wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.W trakcie wystąpienia prelegentka szczegółowo wyjaśniła podstawowe pojęcia oraz podkreśliła, iż Rada Europy nie jest instytucją Unii Europejskiej, ale jest z nią ściśle związana. Nie należy jej również mylić z Radą Unii Europejskiej oraz Radą Ministrów. Następnie omówiła skład Rady Europy oraz trzy filary, na których się opiera. Główny element wystąpienia stanowiło przybliżenie procedury składania skarg i rozpatrywania ich przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz procesu wykonywania wyroków przez państwa.

Analiza wykresów zaprezentowanych w trakcie spotkania pozwoliła również na wysnucie wniosku, iż liczba skarg wnoszonych przeciw Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które zostały przydzielone do rozpatrzenia przez skład sędziowski, wykazuje tendencje spadkową. Widoczne jest również zmniejszenie liczby wyroków zapadających przeciw Polsce (13 wyroków w 2018 r.).

Zdaniem prelegentki, wynika to między innymi z wdrożenia przez rząd polski instytucjonalnych rozwiązań w obszarze wykonywania wyroków ETPCZ, publikacji rocznych raportów z wykonywania wyroków przez Polskę oraz licznych działań podejmowanych przez poszczególne Ministerstwa na rzecz upowszechniania założeń EKPCZ oraz sposobów ich interpretacji przez nasze Państwo. Pani Marta Kaczmarska odpowiedziała również na liczne pytania uczestników: pracowników naukowych oraz studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prawa UWM w Olsztynie.Seminarium odbyło się w ramach obchodów
25 rocznicy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce.

Wydarzeniu towarzyszył wernisaż wystawy rocznicowej pt. „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”.