SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

8.11.2018 Międzynarodowa konferencja pt. „Drogi do Niepodległości’’ RODM Olsztyn zaprasza

W ramach uczczenia 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, w dniu 8 listopada br., zorganizowaliśmy wspólnie z Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego okręgu Olsztyńskiego międzynarodową konferencję pt.: „Drogi do Niepodległości''. W wydarzeniu udział wzięli historycy z Polski oraz Ukrainy i Białorusi.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor OBN w Olsztynie, Pan dr Jerzy Kiełbik, który nakreślił tło do wystąpień kolejnych prelegentów. Następnie referaty wygłosili: prof. dr hab. Stanisław Achremczyk („Południowa Warmia w roku zakończenia I wojny światowej”), Marina Zablotskaya z Białorusi („Kształtowanie się świadomości narodowej Białorusinów w początkach XX wieku”), prof. Andrzej Szmyt („Odrodzenie Polskiego szkolnictwa na Kresach Południowo-Wschodnich na przykładzie Liceum Krzemienieckiego”), a także płk prof. dr hab. inż. Andrzej Piętak („Organizacje kombatanckie II RP”) oraz Evgen Sinkevych („Myśl polityczna Ukraińców w 1918 r.”).Konferencja została objęta
Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wamińsko - Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina
oraz patronatem medialnym TVP 3 Olsztyn i Polskiego Radia Olsztyn.