SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

24.10.2018 „Śladami Polaków” – wycieczka młodzieży Polonijnej do Muzeum Zamkowego w Malborku RODM Olsztyn poleca

24 października br. RODM w Olsztynie zorganizował wycieczkę historyczno – edukacyjną do Muzeum Zamkowego w Malborku. Uczestniczyli w niej laureaci konkursu "Śladami Polaków", zainicjowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska, którego celem było poszerzenie wiedzy o Polakach mieszkających w danym kraju za granicą.

W trakcie wycieczki, młodzież Polonijna z Włoch, Francji, Ukrainy i Białorusi obejrzała m.in. zachwycającą kolekcje bursztynu, zbiory wojennych militariów, gabinet numizmatyczny oraz pasaż z Apokalipsą i Kaplicę Wielkich Mistrzów Zakonu. Młodzi uczestnicy, wykazali duże zainteresowanie historią zamku oraz licznymi legendami związanymi z Malborską twierdzą. Z zaciekawieniem wysłuchali również opowieści o dawnych władcach Polski, którzy przebywali na tych terenach.