SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

29.10.2018 Konsultacje obywatelskie nt. przyszłości Europy w Olsztynie RODM Olsztyn poleca

29 października 2018 r. nasz Ośrodek zorganizował wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Erasmus Student Network w Olsztynie i Studenckim Kołem Naukowym Stosunków Międzynarodowych „Inter Gentes” debatę pt. ''Erasmus+ inwestycją w przyszłość Europy. Debata o rozwoju i globalnej mobilności w świecie nauki'', która wpisała się w cykl konsultacji obywatelskich organizowanych przez wszystkie Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej w Polsce.

W pierwszej części spotkania głos w dyskusji zabrali: prof. Marek Konarzewski - ekspert ds. współpracy naukowo - technologicznej w Akademii Dyplomatycznej MSZ, Pani Beata Skibińska - Dyrektor Biura Szkolnictwa Wyższego w Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji, prof. Jerzy Przyborowski - Prorektor ds. kształcenia studentów UWM w Olsztynie, mł. insp. dr Sławomir Zubański - Prorektor ds. studenckich Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie oraz Pani Bożenna Ulewicz - Radna Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Następne swoimi doświadczeniami, ze zgromadzoną publicznością, podzielili się uczestnicy programu Erasmus+: Natalia Sienkiewicz i Izabela Infulecka studentki kierunku Turystyka i Rekreacja na UWM w Olsztynie oraz Marian Spoiala student “Lucian Blaga “ University of Sibiu w Rumunii i Alessandro Brandino student Università degli Studi di Sassari we Włoszech.

W trakcie spotkania, zaproszenie eksperci odnieśli się między innymi do kwestii zasadności umiędzynarodawiania edukacji; korzyści oraz zagrożeń płynących z korzystania z programów wymiany kadry akademickiej i studentów, finansowanych ze środków Unii Europejskiej; konieczności wymiany doświadczeń z innymi mieszkańcami Europy oraz możliwości promowania osiągnięć Polaków i dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej w obszarze edukacji.