SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

25.09.2018 Prelekcja Marka Symonowicza pt. "Wileńszczyzna - ziemia dziwnie znajoma" RODM Olsztyn poleca

Po krótkiej przerwie wakacyjnej powróciliśmy wraz z Towarzystwem Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej do cyklu spotkań pt. "Czwartki Wileńskie".

W ramach prelekcji wrześniowej, Pan Marek Symonowicz przedstawił ciekawą syntezę stosunków polsko-litewskich na przestrzeni wieków oraz odniósł się do współczesnych relacji między Polską i Litwą. Ekspert odpowiedział również na liczne pytania uczestników spotkania oraz podkreślił konieczność prowadzenia dialogu historycznego i wspierania Polonii przez Rząd RP.