SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.07.2018 Debata „Czy i dlaczego warto studiować w Polsce?” Działania RODM Olsztyn

12 lipca br. w Amfiteatrze w Ostródzie, odbyła się debata z udziałem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego, Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aleksandra Sochy, Kierownika Biura ds. kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Ireny Kozłowskiej, radnego Rady Miejskiej w Ostródzie Ryszarda Iwańca oraz przedstawicieli młodzieży polonijnej: Jakuba Hibnera i Roberta Chromniaka. Tematem przewodnim spotkania była kwestia podjęcia studiów w Polsce przez młodzież z zagranicy oraz wsparcie Polonii w pełnieniu roli Ambasadorów Polski w krajach zamieszkania.

W początkowej części spotkania zaproszeni goście zapoznali się z prezentacją multimedialną przygotowaną przez uczestników programu „Młodzieżowy Ambasador Polskości”, w której młodzi autorzy podkreślili znaczenie debatowania i wymiany poglądów. Następnie każdy z ekspertów odpowiadał na liczne pytania z zakresu konkretnych działań podejmowanych przez samorząd i uczelnie wyższe na rzecz promocji Polski za granicą czy też zachęcenia młodzieży polonijnej do podjęcia studiów w Polsce. W drugiej części spotkania pojawiły się pytania odnośnie kwestii wychowania patriotycznego, wparcia Polonii za granica oraz roli i znaczenia Ambasadorów Polskości. Nie zabrakło również pytań od publiczności oraz podziękowań za podejmowanie przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, licznych inicjatyw na rzecz wsparcia Polonii z całego świata.