SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

7.06.2018 Wykład mec. Andrzeja Dramińskiego pt. „Czy Polacy mają skuteczne prawo w sprawie polskich obozów?”. Działania RODM Olsztyn

7 czerwca br. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się spotkanie studentów z mec. Andrzejem Dramińskim, radcą prawnym prowadzącym Kancelarię Grupa Radców Prawnych LEGITIME w Olsztynie oraz ekspertem, który uczestniczy jako prawnik w procesach przeciwko niemieckim mediom o użycie określeń „polskie obozy zagłady”, „polskie obozy koncentracyjne”, ostatnio m. in. w Moguncji (Mainz).

Rozpoczynając spotkanie mecenas Dramiński zaakcentował rolę i odpowiedzialność narodu niemieckiego za Holokaust. Następnie przedstawił argumenty świadczące o tym, iż przed wprowadzeniem art. 55 a do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, Polska nie posiadała przepisów prawnych, które zapewniałoby skuteczną obronę przed zniesławieniami naszego kraju i obywateli (nieskuteczne powoływanie się na art. 23 k.c. i art. 24 kodeksu cywilnego). Prelegent unaocznił również szereg niuansów tkwiących w styczniowej ustawie o IPN oraz wskazał potrzebę dalszej dyskusji i namysłu nad tym, co należy zrobić by Polska i Polacy mogli skutecznie bronić swoich praw.