SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

24.06.2018 XII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku Działania RODM Olsztyn

W dniach 24-29 czerwca 2018 r. w Olsztynie trwało XII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, współorganizowane przez nasz Ośrodek. W tegorocznym wydarzeniu, odbywającym się pod hasłem „Dla Niepodległej – Polonia i Polacy w Krajach Europejskich”, wzięły udział delegacje z Rosji (Obwód Kaliningradzki), Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Austrii, Republiki Czeskiej oraz Kazachstanu (ogółem 98 delegatów z zagranicy) oraz przedstawiciele krajowych Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W trakcie czterodniowego pobytu seniorzy uczestniczyli w wykładach historycznych („Niepodległa w sercach Polaków i Polonii w Europie”, „Kresy dla Niepodległej”) oraz imprezach kulturalnych służących wzmocnieniu aktywizacji i integracji środowisk polskich za granicą, poprzez nawiązanie więzi z Polską i Polskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Europie, w tym w żegludze Kanałem Elbląskim, wieczorze integracyjnym z występami członków PUTW p.t. „O mój rozmarynie” z udziałem olsztyńskich UTW i organizacji kresowych z Olsztyn oraz wycieczce z przewodnikiem pt. „Olsztyn – miasto Ogród”. Inicjatywa Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie została zainicjowana w 2006 i z pewnością będzie kontynuowana w przyszłości, przy wsparciu m.in. Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.