SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

28.05.2018 Konferencja pt. „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie – prawa, ochrona, wsparcie” Działania RODM Olsztyn

28 maja br., w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UWM w Olsztynie odbyła się konferencja pt. "MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W POLSCE I EUROPIE – PRAWA, OCHRONA, WSPARCIE", zorganizowana przez nasz Ośrodek wspólnie z Forum Dialogu Publicznego oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Obrady zostały podzielone na cztery panele, w tym panel dyskusyjny, dwa panele naukowe oraz panel doktorancko-studencki.W debacie, otwierającej konferencje, w roli ekspertów wystąpiła Pani Joanna Wańkowska-Sobiesiak (wieloletnia pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego ds. mniejszości narodowych) oraz Pani Krystyna Płocharska (prezes Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej), które podkreśliły znaczenie właściwego rozumienia pojęcia mniejszości, potrzeby budowania tożsamości narodowej młodych pokoleń czy też wydarzeń historycznych wpływających na skład narodowościowy ludności zamieszkującej nasz region. Kolejne panele odnosiły się do kwestii prawnych, społecznych, kulturowych oraz oświatowych w odwołaniu do konkretnych mniejszości, w tym m.in. mniejszości romskiej, ukraińskiej, litewskiej oraz ormiańskiej.


Konferencja odbyła się pod patronatem medialnym Radia Olsztyn oraz TVP 3 Olsztyn.