SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.05.2018 Wykład prof. Zoji Jaroszewicz-Pieresławcew pt. „Straty dóbr kultury polskiej w czasie II wojny światowej” Działania RODM Olsztyn

22 maja br., w Lidzbarskim Domu Kultury odbył się wykład prof. Zoji Jaroszewicz-Pieresławcew poświęcony stratom w zakresie dóbr kultury, jakie naród polski doznał w czasie II wojny światowej.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lidzbarku Warmińskim wysłuchali prelekcji o niszczycielskich działaniach wojsk hitlerowskich i grabieżczej polityce okupantów wobec polskich zbiorów, m.in o funkcjonowaniu oddziału Kommando Paulusen.

Profesor przedstawiła również ogrom strat w zakresie księgozbiorów oraz największych polskich zbiorów kartograficznych, teatralnych i muzycznych. Szczególnie cenny elementem spotkania było również ukazanie wkładu Polski w Program Pamięci Świata UNESCO z omówieniem poszczególnych zbiorów oraz podkreślenie kwestii bohaterskiej obrony spuścizny polskiej przez kolejne pokolenia Polaków.