SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

10.05.2018 Spotkanie z Dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Działania RODM Olsztyn

10 maja br. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się spotkanie z Panem Łukaszem Bielewskim, który przybliżył zgromadzonym studentom kwestie związane z międzynarodową aktywnością Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wśród omawianych tematów znalazły się miedzy innymi: podstawy prawne prowadzonej działalności; priorytety, uwarunkowania i kierunki współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego; aktywność Województwa w organizacjach międzynarodowych oraz najważniejsze zadanie Departamentu Współpracy Międzynarodowej w obszarze kultury i edukacji, sportu i turystyki, polityki społecznej, ochrony środowiska, współpracy z Polonią, wspieraniu projektów młodzieżowych, promocji regionu, kontaktów dyplomatycznych Warmii i Mazur.

Dyrektor zwrócił również uwagę na Społeczny wymiar współpracy międzynarodowej. Uczestnicy spotkania uzyskali również odpowiedź na interesujące ich pytania, m.in. o mały ruch graniczny z Rosją, wsparcie projektów studenckich przez Urząd Marszałkowski, czy też politykę samorządu wobec mniejszości narodowych zamieszkujących Warmię i Mazury.


Współorganizatorem spotkania było Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych "Inter Gentes".