SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

27.03.2018 Wykład profesora Stanisława Achremczyka pt. „Wojciech Kętrzyński – z Niemca Polak” Działania RODM Olsztyn

W dniu 27 marca 2018 roku, w Galerii Sztuki Barczewska Synagoga, prof. Stanisław Achremczyk wygłosił wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barczewie.

Uczestnicy spotkania wysłuchali pasjonującej opowieści o Wojciechu Kętrzyńskim, wybitnej postaci, Polaku który przywrócił Mazury Polsce, a Polskę Mazurom. Prelegent, w sposób szczególny, zaakcentował wątki patriotyczne obecne w życiorysie Kętrzyńskiego (decyzja o zmianie imienia i nazwiska z niemieckiego na polskie oraz widoczne w dorosłym życiu dążenia do obrony i zachowania polskości) oraz podkreślił jego liczne zasługi zarówno dla kraju jak i regionu Warmii i Mazur.