SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

27.03.2018 Spotkanie z Ambasador Karier UE, Moniką Godecką Działania RODM Olsztyn

W dniu 27 marca 2018 roku, na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, odbyło się spotkanie studentów Stosunków Międzynarodowych z Ambasador Karier UE, Panią Moniką Godecką.

Ambasador przedstawiła ideę EPSO, aktualną ofertę i zasady aplikowania w konkursach na stanowiska w instytucjach międzynarodowych oraz zalety płynące z zatrudnienia w UE. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z przykładowym przebiegiem procesu "rekrutacji" oraz otrzymali "Poradnik na temat kariery w instytucjach i organizacjach międzynarodowych", przygotowany przez MSZ RP. Dodatkowo uzyskali też infomację nt. roli i działalności Ambasadorów Karier UE.