SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

26.02.2018 Cykl spotkań poświęconych Polakom Spod Znaku Rodła Działania RODM Olsztyn

W lutym zorganziowaliśmy cykl spotkań edukacyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie. Prelekcje poświęcone m.in. tematyce powołania Związku Polaków w Niemczech, wybranych sylwetek Polaków spod Znaku Rodła oraz Kongresowi Związku Polaków w Berlinie, wygłosił dr Jan Chłosta.

W ten sposób nasz Ośrodek włączył się w zachowanie pamięci o ludziach, którzy trwali przy mowie i wierze ojczystej w okresie międzywojennym XX wieku. Senat ustanowił rok 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła.